Today: Saturday 24 July 2021 , 2:37 am


advertisment
search
Anexo Artes marciales

Last updated 1 Día , 6 hora 10 Views

Advertisement
In this page talks about ( Anexo Artes marciales ) It was sent to us on 22/07/2021 and was presented on 22/07/2021 and the last update on this page on 22/07/2021

Tu comentario


Introduzca el código
 
Esta es la lista de artes marciales practicadas en el mundo.

Artes marciales de África

 • Zebra Danza
 • Lucha de Duala
 • Libanda
  • Esgrima con palos egipcia
  • Saidi
  • Tahtiyb
  • Takti
  • Hikuta

 • Testa
 • Lucha de palillos etíope
 • Lucha sakavala
 • Dambe
 • Nubia

 • Lucha Nubia
  • Dioula
  • Lucha senegalesa

 • Istunka
  • Amok
  • Pelea con palos zulú
  • Cape Knife Fighting
  • Nguni stick fighting
  • Rough and Tumble

 • Lucha Nuba
 • Lucha evala
 • Grech
 • Otras artes marciales africanas

 • Kalindi Lyi
 • Artes marciales de Asia

  Thaing:Término que se usa para describir todas las artes marciales Birmanas
  • Bando
  • Bando kickboxing
  • Bando-yoga
  • Banshay
  • Cardio-lethwei
  • Lethwei
  • Minzin
  • Naban
  • Thaing
  === Borneo ===
  • Bersilat
  • Burma

  • Prodal (boxeo jemer)
  • Bokator

  El nombre genérico utilizado en Occidente para las artes marciales chinas es kungfu, que significa aproximadamente mérito alcanzado a través de un gran esfuerzo. Sería más apropiado utilizar, como en China, la voz Wushu que significa arte marcial o, más exactamente, defensa personal. En China se suele distinguir entre las disciplinas externas (Wei chia), basadas en la agilidad y la fuerza física, y las internas (Nei chia), que ponen énfasis en el estado de alerta y el control de la respiración (qi).

  Artes "internas"

  • Kung Fu
  • Wushu
  • Pa kua
  • Tai Chi Chuan
  • Xingyi Quan
  • Nei Kung
  • Kenpō
  • Baguazhang
  • Liuhe Bafa
  • Taijiquan
  • Dim mak

  Artes "externas"

  • Bajiquan
  • Bak mei
  • Black Tiger Kung Fu
  • Choy Lee Fut
  • Chuo Jiao
  • Do Pi Kung Fu
  • Emei Quan
  • Fanziquan
  • Hou quan (kung fu del mono)
  • Hung gar
  • Mei hua quan
  • My Jong Law Horn
  • Nanquan
  • Nindo
  • Pak Mei
  • Pao quan
  • Pigua quan
  • Qinna
  • Sanda
  • san soo
  • San shou
  • Sanhuang Paochui
  • Shao Lin Chen
  • Shao Lin sut
  • Shuai Chiao
  • She Quan
  • Shuaijiao
  • Tanglang quan
  • Tantui
  • Ta Fang Tao
  • Tongbei quan
  • Wu Jia Quan Fa
  • Wing chun
  • Wuzu quan
  • Yau Kung Mun
  • Yingzhao quan (kung fu del águila)
  • Yuejia quan
  • Ziranmen
  • Zui quan (kung fu del borracho)
  • Sengueï Ngaro
  • Choy gar
  • Simhanada Vajramukti
  • Boabom
  • Kateda
  • Seamm-Jasani
  • Yaanbao
  === Coreas ===
  • Chakuriki
  • Haidong gumdo
  • Han mu do
  • Hapkido
  • Ho shin sool
  • Hwa rang do
  • Kuk sool won
  • Pyong hwa do
  • Sipalkido
  • Ssireum
  • Taekkyon
  • Taekwondo
  • Tangsudo
  • Choson mu sul-Hwa Rang Do
  • Kyokushin
  • Soo Bahk Do
  • Moo Duk Kwan
  • Han Mu Do
  • Geomdo
  • Yusul
  • Sonmudo
  • kudo
  • Kumdo
  • Kwon Pup
  • Kyeoktooki
  • Kyuki Do
  • Jundo Hapkido
  • Shinson Hapkido
  • Gjogsul
  • Hoi Jeon Moo Sool
  • Bonguk-Geomdo
  • Hwarang-Do
  • Kyeoktooki
  • Kyuki Do
  • Subak
  • Kuksoolwon
  • Goong Do
  • Bulmudo
  • WonHwaDo
  • Susinkwan Chaui Moo Do

  • Dumog
  • Eskrima
  • Bakbakan
  • Balisong
  • Doble Bastón
  • Espada y Daga
  • Jendo
  • Kadena De Mano
  • Cinco Teros
  • Pananjakman
  • petiti—tirsia kali
  • Sayoc
  • Panandata
  • Pangamut
  • Sikaran
  • Arnis
  • Kali filipino
  • Kali Sikaran
  • Kalavera Eskrima
  • Estoca
  • Estocado
  • Gokusa
  • Kino mutai
  • Kombatan
  • Kuntaw
  • Kuntaw Silat
  • Sagada
  • Sinawali
  • Suntukan
  • Tat Kun Tao
  • Buno
  • Baraw
  • Combat Judo
  • Yaw yan
  • Palo filipino

  • Kalaripayatu
  • Kalaripayatu Suvadu
  • Vajra mushti
  • Marma Adi
  • Kathakali
  • Kalari
  • Gatka
  • Silambam Nillaikalakki
  • But Marma Atti
  • Mallak-rida
  • Malla-yuddha
  • Niyuddha-kride
  • Advanced Commando Combat System
  • Adithada
  • Bandesh
  • Bajawah
  • Binot
  • Bothati
  • kabaddi
  • Jalli Kattu
  • Lathi
  • Maankombukkalai
  • Mizo Inchai
  • Mukna
  • Pancavarunum
  • Pata
  • Pehlwani
  • Silambam Nillaikalakki
  • Toda
  • Thuggee
  • Varma Kalai
  • Kirib
  • Varma Ati

  • silat
  • Kuntao
  • Tarung Derajat
  • Tari Malay

  Las artes marciales japonesas se conocen con el término genérico de Budo (武道), el camino del guerrero. Las artes tradicionales, propias de una cultura feudal, reciben el nombre de Koryu mientras que las posteriores a la restauración Meiji (como el judo, el kendo, el kyudo o el aikido) son llamadas Gendai Budo o "modernas" y están más orientadas a la práctica deportiva o la mejora personal. Párrafo aparte merecen las practicadas en la isla de Okinawa que, con una cultura distintiva, fue invadida por el clan Satsuma en el siglo XVII, lo que motivo el desarrollo de técnicas de combate sin armas.
  • Ai-Doi
  • Aikido
  • Aikijujutsu
  • Aïki-budo
  • Bojutsu
  • Bujutsu
  • Budo
  • Bujinkan
  • Chanbara
  • Daito-ryu aiki-jujutsu
  • Fuji Ryu Taijutsu
  • Fukiya
  • Genbukan
  • GKR Karate
  • Goshin Jujitsu
  • Hakko Ryu
  • Iaido
  • Iaijutsu
  • Jinenkan
  • Jodo
  • Judo
  • Jujitsu
  • Jukendo
  • Ju No Michi
  • Jutaijutsu
  • Jyoshimon
  • Karate
  • Karate Jitsu
  • Kickboxing
  • Kikotsu
  • Kempo
  • Kendo
  • Ken Jutsu
  • kenpokai
  • Kenjutsu
  • Kyudo
  • Kyujutsu
  • Kokondo
  • Koppo jutsu
  • Koshiki
  • Kosshi Jutsu
  • kanabōjutsu
  • Naginata-do
  • Naginatado
  • Naginatajutsu
  • Nanbudo
  • Nihon Koden Shindo Ryu
  • Nihon Taijutsu
  • Ninpo
  • Ninjutsu
  • Motobu Udun Ti
  • Okigikukendo
  • Pancrase
  • Sappô
  • Sanshinkai Karate
  • sankukai karate
  • Shidokan
  • Shinkendo
  • Shintaido
  • Shugendo
  • Sojutsu
  • Shorinji kempo
  • Shoot boxing
  • Shoot wrestling
  • Shootfighting
  • Shooto
  • Shotokan
  • Shukokai
  • Sumo
  • Taido
  • Taiho-Jitsu
  • Taijutsu
  • Takaya-Ryu
  • Takeda-ryu Nakamura ha
  • Taikiken
  • Tantojutsu
  • Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
  • Tokitsu-ryu
  • Toyama Ryu
  • Wado Ryu
  • Yabusame
  • Yagyu Shingan-ryu
  • Yamanni-ryu
  • Yarijutsu
  • Yoseikan Budo
  • Yoseikan Dakaito Ryu
  • Yoroi kumi uchi
  • Kobudo
  • Goju Ryu
  • Uechi Ryu
  • Kyusho Jitsu
  • Shito Ryu
  • Shorin Ryu
  • Okinawate (karate okinawense)
  • Isshin-ryu
  • Tegumi

  • Lao Boxing
  • Ling Lom

  • Sao lim
  • Tomoi

  • Buh
  • Mongolisches Ringen
  • Bogenschiessen

  • Kuen-Do
  • Anam Combat
  • Rhee Tae-Kwon-Do

  • Angampora
  • China adi

  • Muay thai (boxeo tailandés)
  • Muay Boran
  • Krabi Krabong
  • Lerdrit

  • Bujindo Jugempo
  • Nindo

  • Cuong nhu
  • binh dinh
  • Viet vo dao
  • viet boxing
  • viet taichi
  • Vovinam Viet Vodao
  • Yong chun
  • Tu-Thân
  • Han Bai
  • Thanh Long
  • Tran Minh Long
  • Nguyen Trung Hoa
  • Kim Ke
  • Co-Vô-Dao
  • Vo Thuat
  • Qwan Ki Do
  • Võ Cổ Truyền
  • thien mon dao
  • wu—tao
  • yong chun

  Artes marciales de Europa

 • Autodefensa nativa albanés

  • Anti Terror Kampf
  • Gojutedo
  • Individual Fighting Concepts Mallepree
  • Kampfringen
  • Kenjukate
  • MilNaKaDo
  • Musado
  • Stockfechten
  • Weapon Defense System
  • Modern Self Defence
  • Esdo
  • ATK-SV
  • Rastatter Kampfvariation
  • Hakko Ryu Jujutsu
  • Taijutsu Goju Ryu
  • Taijutsu Kobu Ryu
  • Taekido
  • JuJutsu tedesco
  • Wun Hop Kuen Do
  • Xin Wu Dao Men
  • Nindōkai
  • German Ju-Jutsu

  • Judo Do
  • Seito Boei
  • Schwertkampf

  • Shinshokai
  • Goju-Ryu KuYuKai

 • Fighting Miletich Sistems
  • Four Range Fighting System
  • Selvforsvarsmaerket
  • Dai Ki Haku

  Escandinava

 • Budo (Arte marcial Vikingo)
  • Commando Combat
  • Esgrima española
  • Gensei-Ryu
  • Kempo-Contact
  • Fu-Shih Kenpo
  • Ken Kyu Kai
  • Kenpo jitsu
  • Keysi
  • Ki-Full Katai
  • Kitsu-do
  • Lucha leonesa
  • Lucha canaria
  • Lucha del garrote canario
  • Tolete canario
  • Shaolin Do Karate
  • Sitra achra
  • Trisistema
  • Viet-Boxing
  • Yawara-jitsu (defensa personal científica)
  • A M A All Martial Arts El Arte Marcial Universal, basada en la bioenergia y biomecánica de todas las fuentes marciales originales. Fundado por César Montañana LLuch y registrada oficialmente en 2014 en la Asociación internacional: Universidad de Cinturones Negros de Madrid Europea:*UCNME*
  • Ultimate KungFu Variaciones de más de 5 artes marciales aplicadas en una, sistema de defensa personal callejera (Defensa Personal) Fundado por A.García Rodés, reconocido y homologado por la Federación Española.

  • MilFight
  • Kas-pin
  • Glima

  • Special Kombat System " S.K.S."
  • Savate (boxeo francés)
  • Savate défense
  • Canne
  • Lucha corso
  • Lucha Parisina
  • Lucha contact
  • Gouren
  • Gure
  • Esgrima francesa
  • Taijutsu(reformado)
  • Taï-Do
  • Zen Hakko Kaï
  • Shintaï-Budo
  • Jitsu Ryoku
  • Ju No Michi
  • Sarbacana
  • Sarbacane (baveux)
  • Brancaille
  • Francombat
  • Pankido
  • Archerie
  • Kinomichi
  • Karate francés

  • Boxeo griego
  • Pankration
  • Puglilato
  • Orthepale (Lucha)
  • Comrade
  • Amazon

  Grecia y Roma


  • Boxeo
  • Lucha grecorromana
  • Lucha libre

  • Amsterdams Vechten
  • Free Fight
  • Tueh Ming Sin'Kung

  • Baranta
  • Böllön
  • Lovasíjászat
  • Esgrima magiara
  • Jakab

  • Bata
  • Collar and Elbow
  • Bare-knuckle
  • Bare-knuckle boxing
  • Shillelagh

 • Glima (lucha islandesa)
  • Cohmrac Bas
  • Shindo Combat System
  • Caestus
  • Scherma di daga
  • esgrima italiana
  • Roman legionnaire training
  • Sa strumpa (lucha sarda)
  • Método globale autodifesa (MGA)
  • T'Ien Shu - P.A.D.
  • Jujitsu butokukai
  • Liu-bo
  • Shoot Boxe
  • Kung Fu Wu Liang Shu
  === ===
  • Stav
  • Special Kombat System , "S.K.S."

 • Bushi-Ban
  • Combat 56
  • Signum Polonicum
  • Kempo Tai Jutsu
  • Tsunami Karate
  • Uhlan fighting

  • Jogo do pau
  • Pombo

  • Defendu
  • Lucha bretonne
  • Lucha montañesa
  • Esgrima inglesa
  • Lucha de Cornualles
  • Lucha de Cumberland
  • Kosho (ficcional)
  • Llap-goch
  • Purring
  • Ryoute
  • Spirit combat (derivado del inglés Aiki-Jutsu)
  • Lucha de Westmoreland
  • Lucha de Lancashire
  • Greenoch
  • Scottish Backhold
  • Scottish highlander wrestling
  • Scottish stickfighting (single stick)
  • Dirk dance (scottish knife dance)
  • Bare-knuckle
  • Ringen Corno-breton
  • English singlestick
  • ACIMA
  • Aegis
  • Bartitsu
  • Combat Cymru
  • Jieishudan
  • Ecky-Thump
  • Jukoshin Ryu Jiu Jitsu
  • Jieishudan
  • Quarterstaff
  • Bare-knuckle boxing
  • Zhuan Shu Kuan

  • Special Kombat System, S.K.S.
  • Vointa Zimbrului Moldovei/La voluntad del bisonte Moldavo/The willingness of the Moldavian Bison (¿?)
  • Sakura Budo Goshin Jutsu

  • Sambo
  • Systema
  • Sistema Kadochnikov
  • Sistema Ryabko
  • Rukoshpanii Boi
  • UNICOS
  • Slaviano Goritskaya
  • Trinte
  • Sploch
  • Armeiskii rukopashnyi boi
  • Kolo
  • Kulachniy boy
  • ROSS
  • Rukopaschnij Boj
  • Russky Stil
  • Samoz
  • Skobar
  • Slada
  • Slawjano-Goritzkaja Borba
  • Velesova Borba
  • Vyhlyst
  • Wjun
  • Cambo
  • Combo
  • Agni Kempo

  • Svibor
  • Svebor
  • Real Aikido
  • Damnjanovic Fencing System

  • Schwingen
  • Rangein

  • Byxhast-Balgtag
  • Shintai Kempo
  • Holmgang

 • Boyovyi Gopak
 • Artes marciales del Medio Oriente

  Arabia

 • Esgrima árabe
  • Hayaren Martig
  • Kogh


 • Yowla
  • Razm Avar
  • Koshti Pahlevanee
  • Koshti Azad
  • Tua system
  • varzei bastani
  • Zur Khuneh

  • Krav magá
  • Krav Magá Maor
  • Krav Maga Aiki
  • Krav Contact
  • Hisardut
  • Abir
  • Kapap
  • Haganah system
  • Commando Krav Maga
  • Urban Krav Maga

  • Kirpinar
  • Yagiyaraz
  • Amarok
  • Lucha anatolica
  • Pehlivan
  • Sayokan
  • Yağlı güreş

 • Kurash
 • Artes marciales de América Central

 • Palos bajan
 • === ===
  • Retsuken Ryu
  • Ishinkan Budo

  • Machete cubano
  • Lucha del tolete
  • Mani
  • Kaisendo
  • Kansen Ryu
  • ShinKaiDo Ryu
  • Kenpo cubano
  • SAI-do
  • Okito
  • Puños continuos
  • Boun
  • kick jitsu
  • Arte Marcial Mixto Cubano

  • Armato
  • Combate bruto
  • Koreman karate
  • Barai kata do
  • Machete hondureño
  • Patada de chepo

 • Combate Total

 • Taijutsu Godai-Ryu
  • Kalenda
  • Machete haitiano

 • Ladja Danmye
  • Guazábara
  • Kyo dai Ryu
  • Jiuwaithai
  • Jedan-Ryu Jujitsu
  • Taifu Shoi
  • Nieves-Ryu Ninjutsu
  • Kaminari Budo Ryu Jujutsu
  • Ju ka kung kempo
  • Nindo Ryu Bujutsu Kai
  • Jiu Wai Thai

  Artes marciales de América del Norte

  • Defendo
  • Dux Ryu Ninjutsu
  • Combato
  • seicho jutsu
  • oki—chi—taw
  === ===
  • Aereobox
  • Full contact karate
  • Kempo karate
  • keysi fighting method
  • White Tiger Kempo Karate
  • Light Contact
  • Miyama Ryu
  • taijutsu—Americano
  • To-Shin Do
  • Jukaikido
  • Touchcahoma
  • Close combat
  • Pra Mek
  • S.C.A.R.S.
  • Marine Corps LINE Combat System
  • Marine Corps Martial Arts Program
  • Inoue grappling
  • Combat Submission Wrestling
  • Hurricane Combat Arts
  • Progressive Fighting System
  • Red Warrior o Tushka-homa
  • rough and tumple
  • Savate and Muay Thai Crosstraining (STX)
  • Taiho-Jitsu americano
  • Danzan Ryu JuJitsu
  • Tae-bo
  • Takedown
  • American Mantis Kung Fu
  • Vee Jitsu
  • S.O.G
  • jeet kune do
  • Tora Dojo
  • Wen-Do
  • World War II combatives
  • Shen Lung Kung Fu
  • Shingitai Jujitsu
  • Neko-ryu
  • Red Warrior
  • Hybrid (or Mixed) martial arts
  • Haak Lung Chuan-Fa
  • Jailhouse rock
  • Hoshin Roshi Ryu
  • Inoue grappling
  • choi kwan do

  • Taelama
  • Yaomachtia
  • Yaotiliztli
  • Lucha tarahumara
  • Teyaojtikaojtli
  • Chupa porrazo
  • lucha de pierna mexicana
  • Lucha libre mexicana
  • Átlatl
  • Xilam: Arte Marcial Mexicano
  • Contact Knack
  • Pok-At-Tok
  • Sucem
  • Chia Jutsu
  • Shikara Ashi Te Ryu Xotlmaitl
  • Makipi Limalama
  • Full Contact System
  • Jet-kittsu
  • Nippon Kempo

  Artes marciales de América del Sur

  • Asociación de Seguridad Personal Argentina (A.S.P.A.)
  • Esgrima criolla
  • Chaiu Do Kwan
  • I'chin-Kempo
  • Karate Kapu
  • Latams-Do-Nokasy
  • Ñiting-Do
  • Ryong-Do
  • Pa-Kua
  • Eddpa - Creador: Maestro Nestor Ruidiaz
  • Kaji Do - Creador: Maestro Marcelo Rodriguez
  • Argen Do - Creador: Maestro Marcos Romero
  • Combat Defensa Personal - Creador: Master Ramon Gomez
  • Combate Marcial
  • Uvchin - Do
  • Sep-fu-do (seguridad personal fuerza y dominio)
  • Xondaro guaraní

  • Tinku
  • Te-Sat Tao
  • System of combat fighting
  • Lucha libre boliviana
  • Katari Mixed Martial Arts

  • Capoeira
  • Maculelê
  • Valetudo
  • Morganti Ju Jitsu
  • Jiu-jitsu brasileño
  • Luta Livre
  • Kombato (Arte marcial militar brasileña)
  • Huka-huka

  • Esgrima de corvo
  • Universal Tang Soo Do - Ryu Pa Nim Carlos García-Huidobro

  • Bhakatav
  • Free Contac Dho
  • Grima
  • Hatakedo
  • Yuzurido

  • Susinkwan Chaui Moo Do
  • Jutekwon
  • Sojukay
  • Sahal Kyodai Goshinjutsu

  • Machete paraguayo
  • Jiu Wild Do
  • Yokwondhyo

  • Rumi Maki
  • Takanakuy
  • Vacón
  • Lu-Ju-Tai
  • Jiukao
  • Runayay
  • Karate Seiguio-Ryu

  • Kali-Jun Fan
  • Taludo
  • Cam-Do

  • Garrote tocuyano
  • Combate de sumisión karive
  • Qianjin Kuen Kung-fu
  • Hapkukenbo
  • Metcombaint-Do
  • Siscomada
  • Sistema Libre de Karate de Venezuela
  • Sanjal Uiam
  • Chijutsuryu Estilo de combate creado por el Maestro Milton Sandrea, basado en el combate tipo full contact, combinando diferentes estilos marciales practicados por él.
  • kenpokarate venezolano

  Artes marciales de Oceanía

  • Ciencia marcial del Martialarm
  • coreeda

 • San Jitsu
 • Hawái

  • Kajukenbo
  • Kapu Kuialua

  • Mau Rakau
  • Body combat

 • Lima Lama
 • Otras artes marciales

  • lucha olímpica
  • Chi Ling Pai Gung Fu
  • C'hi Kung Tit-Po-San
  • Grappling
  • Nanbudo
  • nagasu
  • Chun Kuk Do

  Categoría:Artes marciales
   
  Comentarios

  Todavía no hay comentarios

  ultima vez visto
  la mayoría de las visitas